บริการรับทำ SEO ราคาถูก
เราให้บริการรับทำ SEo ราคาถูก เป็นหลัก

Homepage

 

          วิธีการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO เป็นการจัดการเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์อยู่ในตำแหน่งการค้นหาที่ดีที่สุด ซึ่งปกติจะปราฏในหน้าแรกของการค้นหา จากบรรดา Search Enigne ต่างๆ เช่น ยาฮู กูเกิล หรือบิง ทั้งรูปภาพ วิดีโอ โดยมีตัวการสำคัญคือคีย์เวิร์ด (Keyword) 

          วิธีการทำ SEO  มีลูปหลักๆ ดังนี้ 1.  Initial Analysis  2. Keyword Research and Analysis  3. Competitor Analysis 4. Sitemap +RSS feed inclusion 5. Search Engine + Directory submission  6. Social Book Marking 7. Blog + Press Release Creation 8. Articles Submission 9. Link popularity  10. SERP Report    

          โดยที่คีย์เวริ์ดหรือคำหลักของเว็บไซต์นั้น เราสามารถกำหนด Meta Keywords หรือ คำค้นหลักๆ ได้ แต่จะดีที่สุดคีย์เวริ์ดนั้นต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์  โดยควรมีการคั่นด้วยเครื่องหมาย “ , ” และเป็นวลี  และไม่ควรใส่คีย์เวริ์โกินสิบคำ

          นอกจากนี้หัวข้อของเว็บไซต์ ก็มีส่วนสำคัญซึ่งไม่ควรยาวเกินหนึ่งร้อยตัวอักษร  ตามมาด้วยคำอธิบายเว็บ หรือ Description โดยการกำหนดMeta Descriptionการกำหนดคำอธิบายเว็บนั้นจะทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้น

          ทว่า ในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด หลายคนใช้ Google Keyword Tools External ในการวิเคราะห์ แล้วจึงใช้ Keyword Trends ในการดูข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึงค่อยดูว่ามีเว็บไหนเป็นคู่แข่งบ้าง และมีการทำ SEO หรือไม่ ด้วยการดูว่าการปรับแต่ง Title, Keyword, Description หรือไม่ 

          นอกจากนี้ เทคนิคการสร้าง backlink หรือปริมาณของเว็บไซต์ที่ทำการลิงค์เข้ามาหาเว็บของคุณ โดยปริมาณของ backlink ที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อการแสดงความนิยมของเว็บไซต์และจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งหลายคนใช้เทคนิคนี้ในการขยายฐานสินค้าและบริการ

เราพร้อมให้บริการรับทำ SEO ราคาถูก